• Strony internetowe
  Strony internetoweStrony internetoweStrony internetoweStrony internetoweStrony internetowe
 • Sklepy internetowe
  Sklepy internetoweSklepy internetoweSklepy internetoweSklepy internetoweSklepy internetowe
 • Marketing internetowy
  Marketing internetowyMarketing internetowyMarketing internetowyMarketing internetowyMarketing internetowy
 • Realizacje
  RealizacjeRealizacjeRealizacjeRealizacjeRealizacje
 • Blog
  BlogBlogBlogBlogBlog
 • Kontakt
  KontaktKontaktKontaktKontaktKontakt

Heurystyki Nielsena to zestaw dziesięciu ogólnych zasad projektowania interfejsów użytkownika, opracowany przez Jakoba Nielsena, eksperta ds. doświadczeń użytkownika. Celem ich stosowania jest identyfikacja i naprawa problemów w projekcie interfejsu, co pozwala na stworzenie bardziej użytecznego i przyjaznego dla użytkownika produktu. Heurystyki Nielsena służą do zwiększenia użyteczności, jakości i funkcjonalności interfejsów, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkownika. Pozwalają one także na uniknięcie błędów projektowych, które mogą być kosztowne w naprawie lub nawet uniemożliwić korzystanie z produktu.

1. Pokazuj status systemu

Ta heurystyka polega na tym, że system powinien dostarczać użytkownikowi aktualnej informacji o tym, co się dzieje, aby użytkownik mógł śledzić postęp i mieć pewność, że system działa poprawnie.

Przykładem takiego pokazywania statusu systemu jest pasek postępu, który pojawia się podczas pobierania pliku. Pasek postępu informuje użytkownika o tym, jakie procent pliku został już pobrany, dzięki czemu użytkownik wie, ile jeszcze czasu trzeba na pobranie pliku.

Pokazywanie statusu systemu jest bardzo istotne, ponieważ pozwala użytkownikom na planowanie i koordynację swoich działań, a także umożliwia im reagowanie na problemy w razie potrzeby. Zwiększa to również zaufanie użytkowników do systemu, który jest w stanie dostarczyć im aktualnej i precyzyjnej informacji.

 

2. Zachowaj zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością

Według tej zasady system powinien być projektowany tak, aby odpowiadał naturalnym sposobom komunikacji, myślenia i działania użytkowników. Systemy interaktywne powinny być zgodne z oczekiwaniami, nawykami i doświadczeniem użytkowników.

Jednym z przykładów zastosowania tej heurystyki jest projektowanie interfejsu użytkownika, który jest zgodny z konwencjami i standardami stosowanymi w danej dziedzinie. Na przykład, interfejs aplikacji do edycji tekstu powinien być zgodny z konwencjami używanymi w procesie edycji tekstu, takimi jak menu i skróty klawiaturowe.

Innym przykładem jest projektowanie systemu, który odpowiada naturalnym sposobom komunikacji użytkowników. Chatbot, który jest zgodny z językiem naturalnym, umożliwia użytkownikom komunikowanie się z nim w sposób, do którego są przyzwyczajeni.

Zachowanie zgodności pomiędzy systemem a rzeczywistością pozwala na zwiększenie efektywności i użyteczności systemu, gdyż użytkownicy mogą łatwiej zrozumieć jak korzystać z systemu, ponieważ jest on zgodny z ich oczekiwaniami i doświadczeniem.

 

3. Daj użytkownikowi pełną kontrolę

Powyższa heurystyka sugeruje, aby systemy interaktywne pozwalały użytkownikom na pełną kontrolę nad działaniem systemu i umożliwiały im dokonywanie świadomych wyborów. Oznacza to, że system powinien być projektowany tak, aby użytkownicy mogli kontrolować tempo, kolejność i kierunek działań, a także aby mieli dostęp do wszystkich opcji i funkcji systemu.

Zastosowanie tej zasady znajdziesz w przeglądarce internetowej np. Chrome, gdzie użytkownicy mają możliwość przewijania strony, powiększania i pomniejszania treści, a także zmieniania ustawień przeglądarki.

Z kolei w aplikacji do edycji tekstu jak Word masz możliwość wyboru czcionki, koloru, rozmiaru i innych ustawień tekstu.

Dając użytkownikom pełną kontrolę nad systemem, pozwalasz im na lepsze zrozumienie i korzystanie z niego, a także na lepsze dopasowanie go do ich potrzeb i preferencji. Daje to także użytkownikom poczucie większej kontroli nad tym, co się dzieje, a to zwiększa ich zaufanie do systemu.

 

4. Trzymaj się standardów i zachowaj spójność

Kolejna z heurystyk Nielsena sugeruje, aby systemy interaktywne były zgodne z istniejącymi standardami i konwencjami oraz aby zachowywały spójność we wszystkich jego elementach. Według tej zasady system powinien być projektowany tak, aby użytkownicy mogli łatwo rozpoznać i zrozumieć jego elementy oraz aby jego interfejs był przyjazny dla użytkownika.

Gdy projektujesz stronę internetową powinieneś zadbać aby ikony, kolory i czcionki stosowane były jednolite we wszystkich elementach interfejsu To umożliwi użytkownikom łatwiej rozpoznać i zrozumieć ich przeznaczenie.

Trzymanie się standardów i zachowanie spójności pozwala na zwiększenie efektywności i użyteczności systemu, ponieważ użytkownicy mogą łatwiej zrozumieć jak korzystać z systemu. Spójność projektu umożliwia także łatwiejsze rozpoznanie elementów interfejsu, co zwiększa efektywność i łatwość użytkowania.

 

5. Zapobiegaj błędom

Ta zasada sugeruje, aby systemy interaktywne były projektowane tak, aby uniemożliwiać lub minimalizować możliwość popełnienia przez użytkownika błędu. System powinien być projektowany tak, aby eliminować lub ograniczać możliwości wprowadzenia błędnych danych, a także aby udzielać użytkownikom odpowiednich komunikatów o błędach i udzielać im pomocy w ich naprawie.

Aby zapobiec wprowadzaniu błędnych danych w formularzu internetowym pola, które wymagają wprowadzenia liczby, mogą być ograniczone tylko do liczb, co minimalizuje ryzyko pomyłki.

Kluczowe jest tak zaprojektowanie systemu, aby wyświetlał użytkownikom odpowiednie komunikaty o błędach i udzielał im pomocy w ich naprawie. Na przykład, jeśli użytkownik wprowadził błędną nazwę użytkownika lub hasło, system powinien wyświetlić komunikat o błędzie i dać użytkownikowi możliwości poprawienia swoich danych.

Zapobieganie błędom pozwala na zwiększenie efektywności i użyteczności systemu, ponieważ użytkownicy mogą łatwiej i skuteczniej korzystać z systemu, a także na zwiększenie bezpieczeństwa danych, ponieważ uniemożliwia wprowadzenie błędnych danych.

 

6. Pozwalaj wybierać zamiast zmuszać do pamiętania

Daj użytkownikom możliwość wyboru jednej z opcji zamiast wymagać od nich pamiętania skomplikowanych informacji lub procedur – tak najogólniej można przedstawić sens tej zasady.

System powinien być projektowany tak, aby użytkownicy mogli łatwo i intuicyjnie wybierać opcje, a także aby system pomagał im w podejmowaniu decyzji, zamiast wymagać od nich pamiętania skomplikowanych informacji.

Według tej heurystyki powinniśmy umożliwić użytkownikom na łatwe i intuicyjne wybieranie opcji. Na przykład, w przeglądarce internetowej użytkownicy powinni mieć możliwość łatwego sprawdzenia historii i łatwego powrotu do poprzednio odwiedzonych stron, bez konieczności pamiętania adresów URL.

Przytaczając inny przykład, w aplikacji do planowania podróży, system może sugerować trasy i opcje zakwaterowania, zamiast wymagać od użytkownika pamiętania wszystkich dostępnych opcji.

Pozwalanie na wybór zamiast zmuszanie do pamiętania pozwala na zwiększenie efektywności i użyteczności systemu, ponieważ użytkownicy mogą łatwiej i skuteczniej korzystać z systemu, a także na zwiększenie ich zadowolenia z systemu, ponieważ nie muszą oni pamiętać skomplikowanych informacji.

 

7. Zapewnij elastyczność i efektywność

Twoja strona lub aplikacja powinny być zaprojektowane tak, aby umożliwiały użytkownikom różne sposoby korzystania z nich oraz aby były one jak najbardziej efektywne w swoim działaniu.

Jeśli umożliwiamy użytkownikom skorzystanie z wyszukiwarki internetowej powinniśmy zadbać, aby skorzystanie z niej dostarczało trafne i potrzebne informacje na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Dodatkowo, filtry wyszukiwania powinny być dostosowany do różnych potrzeb i preferencji użytkowników, dając im możliwość dostosowywania do ich własnych potrzeb.

Zapewnienie elastyczności i efektywności pozwala na zwiększenie użyteczności i przyjazności systemu dla użytkownika, ponieważ umożliwia on różne sposoby korzystania z niego i dostarcza potrzebne informacje i funkcje w jak najszybszy i skuteczny sposób. Daje to także użytkownikom poczucie większej kontroli nad systemem i pozwala na dostosowanie go do ich indywidualnych potrzeb i preferencji.

 

8. Zadbaj o estetykę i umiar

Mniej znaczy więcej – te słowa najlepiej odnoszą się do tej zasady. Pamiętaj aby projektować interfejs użytkownika z dbałością o estetykę, kolorystykę, typografię i inne elementy projektowe, a także by był on zorganizowany w sposób przejrzysty i uporządkowany, bez nadmiaru elementów.

W sklepie internetowym strona produktu powinna być przejrzysta i skupiać się na najważniejszych informacjach, takich jak zdjęcie produktu, opis i cena, zamiast zawierać niepotrzebne elementy, które mogą rozpraszać uwagę użytkownika.

Zadbanie o estetykę i umiar pozwala na zwiększenie przyjazności systemu dla użytkownika, ponieważ jest on przyjemny dla oka i łatwiejszy do zrozumienia. Dbałość o estetykę i umiar pozwala na skupienie się na najważniejszych elementach i informacjach, co zwiększa efektywność i użyteczność systemu.

 

9. Zapewnij skuteczną obsługę błędów

Zasada ta jest bardzo podobna do punktu 5 „Zapobiegaj błędom”.

Twoja strona internetowa powinna skutecznie informować użytkowników o błędach i udzielać im pomocy w ich naprawie. Na przykład, jeśli użytkownik wprowadził błędną nazwę użytkownika lub hasło, system powinien wyświetlić komunikat o błędzie, wyjaśnić co jest błędem i jak go naprawić, a także dostarczyć odpowiednie narzędzia lub linki do rozwiązania problemu.

Skuteczna obsługa błędów pozwala na zwiększenie efektywności i użyteczności systemu, ponieważ użytkownicy mogą łatwiej i skuteczniej korzystać z systemu, a także na zwiększenie ich zadowolenia z systemu, ponieważ nie czują się oni zagubieni i bezradni w przypadku popełnienia błędu.

 

10. Zadbaj o pomoc i dokumentację

System powinien być projektowany tak, aby udostępniać użytkownikom wygodny dostęp do pomocy i dokumentacji, która pomaga im rozwiązywać problemy i korzystać z systemu efektywniej.

Jednym z przykładów zastosowania tej heurystyki jest projektowanie interfejsu użytkownika, który udostępnia użytkownikom wygodny dostęp do pomocy. Na przykład, w aplikacji mobilnej może być dostępny przycisk „pomoc” lub „FAQ”, który pozwala użytkownikom na łatwe przeglądanie dostępnych zasobów pomocy.

Zadbanie o pomoc i dokumentację pozwala na zwiększenie efektywności i użyteczności systemu, ponieważ użytkownicy mogą łatwiej i skuteczniej korzystać z systemu, a także na zwiększenie ich zadowolenia z systemu, ponieważ czują się oni pewniej i mają łatwiejszy dostęp do informacji potrzebnych do rozwiązania problemów i korzystania z systemu. Dokumentacja i pomoc to ważne narzędzia do budowania zaufania użytkownika do systemu i pozwalają na rozwiązywanie problemów bez potrzeby kontaktu z pomocą techniczną. To także pomaga zwiększać efektywność pracy użytkownika, ponieważ nie tracą oni czasu na szukanie odpowiedzi na swoje pytania.