Fabryka adrenaliny

Opis projektu

Nasze zadanie polegało na przygotowaniu estetycznego plakatu dla klubu fitness i siłowni Fabryka Adrenaliny.

Zakres prac:

Projekt grafiki
Projekt graficzny